SHUHUDA

Sister Bernadetha Kessy - Mwanza

"Biashara yangu ya kuku imekuwa zaidi baada ya kuhuhudhuria maunzo hasa ya uleaji wa vifaranga, " Natamani ningeendelea kukaa hapo ili kujifunza zaidi"

Mwanamvua Ngocho - Dar Es Salaam

'Uzoefu wangu katika chuo cha ufugaji kuku, umeninufaisha zaidi hasa mafunzo kwa vitendo"

Elineema Kivuyo - Arusha

"Nimeongeza uzalishai wa kuku kutoka kuku 20-100 na nitaendelea kukua zaidi. Ahsanteni sana.

Dua Mkodiwa - Masasi

"Endeleni kutoa elimu. Mafunzo yamenihamasisha sana na nitaendelea kutoa mafunzo kwa wengine."

Amasha k. Mmila - Njombe

" Ahsanteni sana kwa mafunzo niliyoyapata kutoka kwenu. Kwa upande wangu nimenufaika vya kutosha, hasa kumjua sasso. Ahsante kwa kuwa na walimu bora."

"Kabla ya kutembelea kituo cha mafunzo ya kuku Silverlands nilikuwa naogopa kuwekeza katika sekta ya kuku. Mafunzo yalinifanya nijiamini na maarifa niliyokuwa nahitaji."

Festina Mwakalasi Kibutu - Morogoro